Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

Obecný popis a organizace příměstských táborů Dobrodružná Morava z.s. na koupališti v Lošticích

Příměstský tábor je organizován pro děti v definovaném věkovém rozmezí (4 – 12 roků). Pokud je nutné upravit program věku účastníků, vytváří se dvě podskupiny (mladší a starší děti) které mají v průběhu dne odlišnou programovou náplň. Tento přístup je možné uplatnit u skupin, kde zajišťuje program tým dvou a více lektorů (počet nad 10 dětí/ turnus).

Denní plán je rozdělen do programových bloků a rodiče mohou znát tento plán minimálně na den dopředu. Plány se vždy upravuje podle aktuálního počasí, celkové atmosféře ve skupině a zkušenostem dětí z předchozích turnusů.

 

Program je umístěn do tří základních areálů:

 • Skautská klubovna – výtvarné a relaxační programy, alternativa za nepříznivého počasí
 • Areál koupaliště v Lošticích – sportovní programy, programy na vodní ploše, příchod a odchod dětí
 • Les a přírodní prostředí – ostatní programy zaměřené na pohyb, pobyt v přírodě, prvky přežití, sledování zvířat, Land art programy… 

RÁMCOVÝ PROGRAM: 7.00 do 8.00 příchod dětí na místo konání tábora

 • 8.00 – 12.00 rozcvička, hry, koupání, lanáček, výlet… (dopolední svačinka)
 • 12.00 – 13.00 oběd (v areálu koupaliště)
 • 13.00 – 15.00 hry, výlet, koupání, lanáček…
 • 15.00 – 16.00  konec programu, rodiče si vyzvedávají své děti


Základní cena  1 980 Kč zahrnuje:

 •  veškerý materiál
 •  úrazové pojištění
 •  svačinku
 •  pitný režim
 •  oběd v areálu koupaliště
 •  vstup do areálu bazénu
 •  vstup do lanového centra

 

Turnus  9. – 13.7.2018

Harry Potter

Program volně motivovaný knižní předlohou. Děti jsou přeneseny do školy čar a kouzel v Bradavicích. Zcela jistě nenaučíme děti kouzlit, ale odnesou si „čarovné“ zážitky.

 • Život v Bradavicích – čarovné svačinky, čarovná jména…
 • Výroba a praktické použití výbavy malého kouzelníka – hůlka, klobouk…
 • Čarovné hry – Famfrpál, létající koště, balancovaná
 • Čarovné příběhy – kouzlo tvorby příběhů, podpora kreativity

 

Turnus  16.– 20.7.2018

Indiáni od Kozího vrchu

Moudrost a umění původních obyvatel severní Ameriky přenesené do moravských lesů a luk.

 • Tradiční život indiánů, stavba Tee Pee, výzdoba lainingu…
 • Výroba šípů, kamenných nástrojů, lapačů kouzel
 • Barvy kolem nás, jejich výroba a praktické použití
 • Indiánské hry – Lakros, šátkovaná

 

Turnus  23. – 27.7.2018

Lesní skřítci

Les jako jeden velký ekosystém v sobě ukrývá příběhy dávno zapomenutého národa skřítků. Mají vlastní pravidla, zákony a žijí v tajemných skrýších. Pojďme společně jejich život poznat, obnovme tradici soužití lidí a skřítků.

 • Příběhy skřítků  – kreativita dětí přímo v areálu lesa
 • Stavba vesničky skřítků, výroba vodních toků a hrází
 • Tajemná řeč obrázkového písma
 • Přírodní oblečení, tance
 • Skřítkovaná – hra na orientaci a značky v lese

 

Turnus  30.7. – 3.8.2018

Z pohádky do pohádky

Program volně motivovaný řadou českých a světových pohádek pro děti  a mládež. Pohádka je život sám, jen je potřeba si tu pohádku pořádně užít

 • Identifikace s hrdiny pohádek
 • Pohádkový svět, jeho pravidla a výjimečnost
 • Pohádkové hry – Boj s drakem, Jak dědeček měnil až vyměnil, Hloupý Honza
 • Pohádkové převleky a možná i pohádkové představení

 

Turnus  6. – 10.8.2018

Piráti a Pirátky

Piráti nebyli jen lapkové a bukanýři, ale také to byli veselí a hraví kamarádi, kteří zažívali každý den dobrodružství na vodě a někdy i na souši

 • Kodex piráta – pravidla pro holky a kluky
 • Dovednosti pirátů – uzly, lanové tajemství, zručnost při dobývání
 • Výroba velitelského plavidla
 • Cesta za pokladem kapitána Silvera

 

Turnus  13. – 17.8.2018

Velké indiánské dobrodružství

Dva divoši je knihou nejen o přátelství Yena a Sama, ale zároveň je návodem jak si vyrobit řadu věcí běžného života indiánů, poznat kouzlo života s přírodou.

 • Tradiční život indiánů, stavba Tee Pee
 • Primitivní rozdělávání ohně, indiánská úprava pokrmů
 • Výroba šípů, kamenných nástrojů, lapačů kouzel
 • Tradice a rituály indiánů
 • Indiánské hry – střelba na dálku, hody na dálku, indiánský mnohoboj

 

 

Pro přihlášení Vašeho dítěte si prosím stáhněte ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU.

Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu koupalistelostice@gmail.com

Děkujeme, že do našich rukou svěřujete to, co je Vám nejmilejší

Pro více informací pište nebo volejte.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Vybíral
email: Vybiral.jan.gm5@gmail.com
mobil: 603 779 309